Bác sĩ Nguyễn Thị Dung từng có nhiều năm công tác tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.