Logo Bệnh viện Thu Cúc
TamND
Nổi hạch ở nách có nguy hiểm không?

Nổi hạch ở nách có nguy hiểm không?

Bống dưng bị nổi hạch ở bất cứ một vị trí nào trên cơ thể đều khiến chúng ta lo lắng. Nổi hạch ở nách có nguy hiểm không. Đây là một trong rất nhiều thắc mắc có liên quan đến việc nổi hạch. Nếu...