Chương Trình Ưu Đãi

 • ƯU ĐÃI DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG CITIBANK

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng CITIBANK thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1. Bệnh viện... Xem tiếp

 • ƯU ĐÃI DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG TPBANK

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng Tiền phong (TPBank) thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1.... Xem tiếp

 • ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng Techcombank thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1. Bệnh viện... Xem tiếp

 • ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG SHB

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng SHB thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1. Bệnh viện Tặng... Xem tiếp

 • ƯU ĐÃI DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG SHINHAN BANK

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng Shinhan Bank thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1. Bệnh viện... Xem tiếp

 • ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN (NCB)

  Từ nay đến hết ngày 15/06/2018,  người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) khi thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: Bệnh... Xem tiếp

 • Ưu đãi dành cho người bệnh của ngân hàng ABBank

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng ABBank thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1. Bệnh... Xem tiếp

 • Ưu đãi dành cho người bệnh của ngân hàng Standard Chartered

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng Standard Chartered thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1.... Xem tiếp