Chương Trình Ưu Đãi

ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG CITIBANK

ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG CITIBANK

Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 khách hàng là chủ thẻ của Ngân hàng CITIBANK thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1. Bệnh viện Tặng 50% chi...
ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG TPBANK

ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG TPBANK

Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 khách hàng là chủ thẻ của Ngân hàng Tiền phong (TPBank) thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1. Bệnh viện Tặng...
ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 khách hàng là chủ thẻ của Ngân hàng Techcombank thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1. Bệnh viện Tặng 50% chi...
ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG SHB

ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG SHB

Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 khách hàng là chủ thẻ của Ngân hàng SHB thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1. Bệnh viện Tặng 50% chi phí...
ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG SHINHAN BANK

ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG SHINHAN BANK

Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 khách hàng là chủ thẻ của Ngân hàng Shinhan Bank thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1. Bệnh viện Tặng 50% chi...
ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN (NCB)
Ưu đãi dành cho khách hàng của ngân hàng ABBank

Ưu đãi dành cho khách hàng của ngân hàng ABBank

Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 khách hàng là chủ thẻ của Ngân hàng ABBank thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1. Bệnh viện Tặng 50%...
Ưu đãi dành cho khách hàng của ngân hàng Standard Chartered