gen ung thư vú

Phát hiện đột phá về gen ung thư vú

Hai nghiên cứu về thụ thể estrogen được xem là bước đột phá trong việc tìm hiểu về bệnh ung thư vú. Phát hiện từ những nghiên cứu này có thể giải thích tại sao một số loại ung thư vú không đáp ứng với điều trị.

Liên hệ khám bệnh: 1900 558896
HOTLINE: 0904 97 0909
HOTLINE: 0904 97 0909