Hiệp hội phòng chống ung thư quốc tế

Hiệp hội phòng chống ung thư quốc tế

“Chúng tôi kết nối cộng đồng phòng chống ung thư để giảm gánh nặng ung thư toàn cầu, thúc đẩy công bằng, vận động và đưa ung thư vào trong chương trình nghị sự y tế toàn cầu.” Đây là mục tiêu của Hiệp hội phòng chống ung thư quốc tế (UICC)- một tổ chức tồn tại […]

Liên hệ khám bệnh: 1900 558896
HOTLINE: 0904 97 0909
HOTLINE: 0904 97 0909